عاملیت فروش استان کرمان

نمایشگاه ساختمانی نقشینه 

آقای مهندس کاظم خزانه ها

 تلفن : 03412435891

موبایل : 09133414735

آدرس: کرمان- خیابان بهمنیار، نبش کوچه 28، نمایشگاه ساختمانی نقشینه
ایمیل : kerman-khazane@lunawood.ir
 

عاملیت فروش استان کرمان

فروشگاه زیگورات

آقای مهندس ولی الله طاهری

 تلفن : 03412266558

فاکس: 03412234841

آدرس: کرمان خیابان پرویین اعتصامی نبش کوچه شماره 4 فروشگاه زیگورات

ایمیل : kerman-taheri@lunawood.ir