سال نو مبارک
تاریخ : 1392/12/24 10:26:26 | شماره : 30 | تعداد بازدید : 382

سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند
و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوباره...من...تو...ما...
کجا ایستاده اییم. سهم ما چیست؟... نقش ما چیست؟... پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟...
ای زمین سلامت می کنیم ... ای ابرها درودتان باد...

چون همیشه امیدوار

سال نومبارک...

با آرزوی بهترین ها در سال 1393...