تقدیم به تمام بانوان ایران زمین
تاریخ : 1393/01/31 10:47:15 | شماره : 31 | تعداد بازدید : 405

سادگی را از آب به ارث برده ای

و سخاوت را از آفتاب

مهربانیت به باران می ماند

و شادیت به چشمک زدن ستاره ها...

وجودت زایش همه دوست داشتنی هاست...

روزت مبارک