میلاد حضرت مسیح بر همگان مبارک
تاریخ : 1392/10/04 18:11:38 | شماره : 20 | تعداد بازدید : 213

امیدواریم که همکاران ما درشرکت لوناوود، تیکوریلا، فلوریان، پارلا، سرنزو  تمامی دوستان مسیحی در هرکجا که هستند تعطیلات خوشی را همراه با سالی موفقیت آمیز در پیش داشته باشند.