دعوت فعالان صنعت ساختمان از شرکت چوبین سازه نمای پارسا
تاریخ : 1396/11/11 01:55:09 | شماره : 62 | تعداد بازدید : 212

دعوت فعالان صنعت ساختمان از شرکت چوبین سازه نمای پارسا به عنوان مجموعه ی مسئولیت پذیر اجتماعی جهت دریافت دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران