دعوت مدیران لوناوود فنلاند از مدیران شرکت چوبین سازه
تاریخ : 1396/08/30 12:08:03 | شماره : 55 | تعداد بازدید : 138

بدینوسیله به اطلاع می رساند مدیران لوناوود فنلاند از مدیران شرکت چوبین سازه نمای پارسا جهت بازدید از کارخانه ی لوناوود فنلاند در آبان ماه 1396 دعوت به عمل آورده اند.