تقدیم به تمام مردان ایران زمین
تاریخ : 1393/02/22 17:56:46 | شماره : 34 | تعداد بازدید : 473

ای تمام زندگی و هستی ام،

عشق را با تو تجربه كردم و بدان، مروارید زیبای عشقت همیشه در صدف سرخ قلبم جای دارد. 

بهترینم، 

به پای همه خوبیهایت برایت 

خوب بودن، 

خوب ماندن 

و خوب دیدن را آرزو می كنم. 

روز مرد را به تو عزیزترینم تبریك می گویم.