ثابت ماندن قیمت محصولات این شرکت علیرغم افزایش نرخ ارز
تاریخ : 1396/10/13 01:58:34 | شماره : 60 | تعداد بازدید : 181

بدینوسیله به اطلاع می رساند علیرغم افزایش نرخ ارز،تغییری در قیمت محصولات شرکت چوبین سازه نمای پارسا اعمال نخواهد شد.