قطع همکاری با نمایندگی قائمشهر و اصفهان
تاریخ : 1397/06/20 11:51:45 | شماره : 65 | تعداد بازدید : 120

آقای امیر آقاجان زاده عاملیت فروش اسبق استان اصفهان و آقای مرتضی غفوری عاملیت فروش اسبق شهرستان قائمشهر از تاریخ 20 / 6 / 97 به بعد عامل فروش شرکت چوبین سازه نمای پارسا (لوناوود) نمی باشند و هیچ گونه ارتباط و همکاری با این شرکت ندارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.