نمایشگاه حمام و سونا
تاریخ : 1392/06/09 17:07:06 | شماره : 17 | تعداد بازدید : 715

با توجه به کیفیت چوبهای فرآوری شده لوناوود و امکان بکارگیری آن در محوطه های باز و مرطوب، حضور لوناوود در نمایشگاه حمام، استخر، سونا و آشپزخانه با استفبال زیادی از سوی بازدید کنندگان این نمایشگاه مواجه شد. شایان ذکر است استفاده از چوبهای لوناوود در فضای باز دارای سابقه چندین ساله می باشد و نمونه پروژه های انجام شده ماندگاری و کیفیت برتر لوناوود را باردیگر مورد تایید قرارمی دهد.