لوناوود تنها در اوج!
تاریخ : 1392/05/26 18:05:51 | شماره : 13 | تعداد بازدید : 647

با قدردانی و تشکر از آقای مهندس شروین آریان فرد و همه دوستانی که پرچم لوناوود را بر قله دماوند بر افراشتند و باعث افتخار مجموعه شدند.