دریافت نشان افتخار کیفیت برتر در یکی از پروژه آلتن
تاریخ : 1396/09/19 04:24:06 | شماره : 56 | تعداد بازدید : 160

بدینوسیله به اطلاع می رساند ساختمان شهاب قزوین متعلق به جناب آقای عمید شهاب با نصب چوبهای تومو لوناوود فنلاند، مفتخر به دریافت نشان افتخار کیفیت برتر گردید.