دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی سازه ها،نماهای ساختمانی و صنایع وابسته

لوناوود شما را به بازدید از نمایشگاه بین المللی سازه ها و نماهای ساختمانی دعوت می نماید.

ساعات بازدید 9 صبح الی 4 بعدازظهر

محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 8-9 ورودی 8 غرفه 103