مشتری گرامی : هدف از طرح سوالات ذیل ارائه خدمات بهتر به منظور جلب رضایت شما می باشد.قطعا رهنمودهای شما پاسخگوی عزیز،در تحقق این هدف،بسیار موثر می باشد. قبلا از بذل توجه و صرف وقت ارزشمندتان سپاسگزاری می نماییم.

نام مشتری      
تلفن      
آدرس پروژه      
تاریخ شروع پروژه      
تاریخ تحویل پروژه      
سرپرست اکیپ      
کارشناس فنی      
کارشناس فروش      
ابتدای پروژه - بعد از عقد قرارداد
نحوه برخورد و رعایت احترام توسط پرسنل فروش شرکت
      
سطح دانش وتوانایی پاسخگویی پرسنل فروش شرکت
      
نحوه برخورد و رعایت احترام توسط پرسنل فنی شرکت
      
سطح دانش وتوانایی پاسخگویی پرسنل فنی شرکت
      
بازدید به موقع از پروژه
      
سرعت در ارائه پیش فاکتور و فاکتور
      
انتقادات و پیشنهادات      
پس از تحویل کالا
نحوه برخورد و رعایت احترام توسط پرسنل تحویل شرکت
      
ظاهر و آراستگی پوشش مسئول تحویل
      
انطباق کالای موجود در کارگاه با کالای انتخاب شده توسط شما
      
انطباق زمان تحویل کالا با زمان قید شده در پیش فاکتور
      
انتقادات و پیشنهادات (پس از تحویل کالا)      
در حین اجرا - مرحله 1
نحوه برخورد و رعایت احترام توسط پرسنل نصب شرکت
      
میزان دانش فنی و پاسخگویی پرسنل نصب
      
رعایت نکات ایمنی توسط تیم اجرایی
      
انطباق کار انجام شده تا به امروز از حیث ظاهر و کیفیت با خواسته شما
      
میزان رضایت کلی شما تا این مرحله از انتخاب شرکت ما
      
انتقادات و پیشنهادات (مرحله ۱)      
در حین اجرا - مرحله 2
رفتار شخصی و رعایت ادب احترام پرسنل نصب
      
نحوه کارکرد پرسنل(تمیز بودن کار،دقت بالا،تمرکز کافی)
      
انطباق زمان ورود و خروج کارکنان از کارگاه با خواسته شما
      
انتقادات و پیشنهادات (مرحله ۲)      
بلافاصله پس از پایان کار و تحویل آن
انطباق کار اجرا شده با ذهنیت و تصور شما
      
رضایت کلی شما از انتخاب این شرکت
      
آیا این شرکت را به سایرین معرفی می کنید؟ ( مشتری مبلغ)
      
انتقادات و پیشنهادات (پابان کار)      
سه ماه پس از پایان کار و تحویل آن
میزان رضایت شما از وضع موجود کار
      
میزان انطباق وضع فعلی پروژه با ذهنیت شما قبل از سفارش
      
انتقادات و پیشنهادات (۳ ماه پس از تحویل کالا)      
شش ماه پس از پایان کار و تحویل آن
کیفیت (ماندگاری و دوام) کالا در زمان فعلی