موارد استفاده انواع پروفیل های ترمووود لوناوود
شماره مقاله : 12 تعداد بازدید : 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

کفپوش فضای باز (Decking)

رده فناوری گونه طول ( متر ) ابعاد ( میلیمتر ) نقشه پروفیل نام پروفیل کاربرد متداول
TD کاج 3-6 26x92
پروفیل ترمووود LD2
LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26x117
پروفیل ترمووود LD2
LD2 PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26x117
پروفیل ترمووود SHP
SHP کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26x140 پروفیل ترمووود SHP SHP PX2 کفپوش فضای باز (Decking)
TD کاج 3-6 26x118   LDR+ PX2 کفپوش فضای باز (Decking)

نمای ساختمان ( Exterior Cladding )

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل  نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 20x140
پروفیل ترمووود UYL
UYL نمای جوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19x92
پروفیل ترمووود LD2
UTV نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19x117
پروفیل ترمووود UTV
UTV نمایج چوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19x140
پروفیل ترمووود UTV
UTV نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3-6 19x117   UTS نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3.6 19x92
پروفیل ترمووود SHP
SHP نمای چوبی ساختمان
TD کاج 3.6 19x117
پروفیل ترمووود SHP
SHP نمای چوبی ساختمان

سونا - استخر

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TS کاج 3-6 26x92 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج 3-6 26x92 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج رادیاتا 3-6 26x92 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر
TD کاج رادیاتا 3-6 26x185 پروفیل ترمووود SHP Sauna SHP سونا - استخر

پنل های چوبی

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 15x92 پروفیل ترمووود STP STP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 15x92 پروفیل ترمووود STS STS دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 15x92 پروفیل ترمووود LPS LPS دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا 3-6 14x92 پروفیل ترمووود STP STP دکوراتیو داخلی
TD کاج رادیاتا 3-6 19x185 پروفیل ترمووود STP STP دکوراتیو داخلی

آلاچیق و پرگولا

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/ میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 42x68 پروفیل ترمووود SHP SHP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 42x92 پروفیل ترمووود SHP SHP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 42x140 پروفیل ترمووود SHP SHP دکوراتیو داخلی
TD کاج 3-6 90x90 پروفیل ترمووود SHP Lunapost دکوراتیو داخلی

سایبان

رده فناوری گونه طول/ متر ابعاد/میلیمتر نقشه پروفیل نام پروفیل کاربردمتداول
TD کاج 3-6 26x68 پروفیل ترمووود SHP SSS لوور، شیدر، سایبان
TD کاج 3-6 28/42x42 پروفیل ترمووود HSS HSS لوور، شیدر، سایبان
TD کاج 3-6 42x42 پروفیل ترمووود SHP SHP لوور، شیدر، سایبان